Co wypada wiedzieć o ustawie prawnej odnośnie pożyczek pod zastaw?

Zapewne nie każdy z użytkowników naszej witryny www może wiedzieć, że kredyty pozabankowe pod zastaw są pod każdym względem wyznaczone w kanwach polskiego prawa i mają nawet osobny ustęp w Kodeksie. Co za tym idzie jest to bardzo jasna i pewna forma kredytu - jeśli cała umowa przebiega zgodnie z jej założeniem - opierając się o wiążące w naszym kraju prawo. Pożyczka pod zastaw możemy pozyskać na dwa dopuszczalne sposoby - przy użyciu zastawu rejestrowego, oraz zwykłego kredytu pod zastaw. Kodeks Cywilny w 306 artykule formułuje tę odmianę pożyczki, tak aby zabezpieczyć obie strony które parafują porozumienie pożyczkowe, a nadrzędnie tę która wierzytelności użycza.

W wypadku w którym kredyt zostaje zdany kredytobiorcy, ten nie jest zmuszony do przekazania zastawu - bez względu czy będzie to nieruchomość czy ruchomość. Jednak prawnie wierzyciel ma priorytet w rozporządzaniu co do własności zastawianoego mienia, związanego umową kredytową, z wyjątkiem tych którzy objęci są pierwszeństwem szczególnym. Obojętnie w czyim posiadaniu będzie rzecz taka jak sprzęt rtv, artykuły gospodarstwa domowego, czy inne kosztowności - wierzyciel będzie mógł rościć swoich praw.

Znane są dwie różne opcje zawarcia prawnie znaczącej umowy kredytowej pod zastaw - normalny i rejestrowy. W trakcie podpisywanej umowy kredytowej pod zastaw normalny, zastawca  niżej zwany kredytobiorcą pozostaje zobowiązany do wydania pożyczkodawcy swojego majątku. Pomimo tego wszystkie prawa do majątku pozostają przy kredytobiorcy, w czasie kiedy mienie ruchome pozostaje oddane zastawnikowi. Zastawnik nie może jednak korzystać z mienia które zostało zastawione w formie zaliczki pożyczki na termin ważności umowy. W tym czasie pożyczający mając prawo do własnego majątku, może też oddać lub odsprzedać swoją zastawioną nieruchomość. Artykuł 311 reguluje tę sprawę i określa wyraźnie, że osoba kupująca taki majątek ma upoważnienie do poznania jego statusu, czyli wiedzieć idealnie czy jest ono obciążone czy też nie. Umowa o kredyt w tym przypadku jest znacząca dopiero po złożeniu podpisu obu stron z tak zwaną datą pewną - innymi słowy potwierdzoną przez notariusza.

Jeśli kredytobiorca nie jest w stanie spłacić należności - ewidentnie ten dokument pozwala kredytodawcy w ściągnięciu należności - obojętnie  kto obecnie jest w posiadaniu majątku. Znany jest z pewnością drugi tryb na zdobycie pożyczki zastawiając swoją własność - bez względu czy będzie to nieruchomość czy ruchomość. Ta alternatywa jest zwłaszcza pożyteczna dla właścicieli firm lub posiadaczy ziemii, którzy potrzebowaliby zdobyć akcesoryjne źródło przychodu zastawiając swoją nieruchomość czy inne mienie z opcją stałego użytkowania. Rozchodzi się tu o kredyt rejestrowy, który różni się po pierwsze tym, że zastawiana ruchomość zmienia swojego posiadacza wyłącznie w szczegółowo sporządzonym ku temu spisie. W ciągu  podpisanej umowy o kredyt wierzyciel posiada wyłączność do zastawionego mienia, niemniej jednak kredytobiorca ma jednocześnie uprawnienie do korzystania z niego. Konieczna jest oczywiście umowa, na bazie której oba podmioty będą w stanie rościć swoich praw i przy użyciu której zastaw pozostanie wprowadzony do specjalnego indeksu. Umowa pozostaje także odpowiednio ubezpieczona na postulat jednej ze stron - uznawana jest tu w podobny sposób obca dewiza jak i polskie złotówki. Rejestr bardzo ułatwia kwestię podmiotom które są zaciekawione kupnem zastawu, dlatego że mogą one przy użyciu rejestru zbadać status dobra - czy jest ono zadłużone i jaka jest jego aktualna wartość.