Gdzie lepiej zabiegać o zobowiązanie – w banku czy innej firmie?

Z reguły o uzyskiwaniu dodatkowych finansów na zasadzie wierzytelności mówi się że jest to zapożyczenie bądź kredyt. Mimo to wypada rozdzielić te dwa określenia - przypisując im tym samym podmioty u których ubiegamy się o zastrzyk pieniężny.

W rzeczywistości o pożyczkę staramy się wyłącznie w podmiotach pozabankowych - zazwyczaj są to prywatne firmy bądź jednostki mające odpowiedni fundusz. Porozumienie wiąże w oparciu o KC. Natomiast jeżeli mowa o kredytach - powinniśmy wiązać z tym stwierdzeniem wyłącznie banki i SKOK-i działające w oparciu prawa bankowego. W tym wypadku finanse na kredyt realizowane są ze środków zdeponowanych przez innych klientów.

W szeregu przypadków na przeszkodzie zaciągnięcia kredytu w banku staje identyczna sprawa. Banki chcą mieć pojęcie na co potrzebne są nam finanse o które się staramy i lubią mieć wgląd do realizacji naszego zamysłu kredytowego. Jeżeli mowa o pożyczkach w innych instytucjach - nie musimy podawać celu uzyskiwania wierzytelności. Ponadto pożyczki mogą zostać wypłacone nam w postaci gotówki czy przelewu. System bankowy za to oparta jest tylko na przelewach na podany rachunek rozliczeniowy wierzyciela.

Jak są tworzone umowy w obu formach zaświadczania usług kredytowych? Warto zacząć od tego, że umowy różnią się od siebie w znacznym stopniu. Umowa o pożyczkę może być spisana albo zawarta utnie (poniżej kwoty 500zł). Strony zawierające umowę mają tu rozległe pole do negocjacji, dlatego że podpisując umowę możemy wskazać również termin oddania całej wierzytelności jak i cenę całkowitej pożyczki. Dodatkowo kredytodawca nie analizuje swojego wierzyciela w Biurze Informacji Kredytowej. W ten sposób zapożyczenie zapewnia obszerne pole manewru i niezależność.

Kredyt który udziela nam bank jest unormowany podpisywaną przez obie strony umową, pod rygorem zerwania w momencie niedotrzymania warunków z jednej ze stron. W tym momencie formułowane są normy i termin spłaty całkowitego zobowiązania, oraz tak znaczące elementy jak prowizje i opłaty. Na umowie prymarnej znajdują się też reguły zmian warunków wcielonej w życie umowy.