kredyt

BIK – czy to obowiązujące?

BIK i informacje które nieprzerwanie zbiera, jest w stanie równocześnie dodatnio i ujemnie wpłynąć na naszą zdolność kredytową i definitywną decyzję banku, czy rzeczywiście dostaniemy duży kredyt. Wygląda to w taki sposób dlatego że dla banku liczymy się tylko jako jednostka, która ma potwierdzoną zdolność kredytową i odpowiednie dokumenty z BIK-u. W zasadzie to właśnie czyste konto i korzystne zatwierdzenie z Biura Informacji Kredytowej jest w stanie wielokrotnie zadecydować ostatecznie o woli kredytodawcy.

Możemy swobodnie stwierdzić, że BIK działa na zasadzie zbiornika gdzie kumulowane i przetrzymywane są wszelkie informacje o naszych zobowiązaniach płatniczych. W skład takich informacji potrafią zaliczać się w równym stopniu raty za sprzęt elektroniczny zakupiony w sklepie, stan karty debetowej czy nawet rachunki za lokal mieszkalny. Interesujące że Biuro Informacji Kredytowej aktualizuje posiadane dane co miesiąc, uzupełniając je o następne dane bądź wymazując zdezaktualizowane. To właśnie ta platforma jest główną do jakiej adresują się banki, kiedy staramy się u nich o większą pożyczkę. W dzisiejszych czasach banki są niesłychanie rozsądne i potrzebują sprawdzić, czy nie mamy zaległych opłat, czy nie posiadamy obciążenia na karcie kredytowej czy też niespłaconych kredytów. Jeżeli ktoś planuje złożyć podanie kredytowe, powinien na początku dla pewności zobaczyć swój status w Biurze Informacji Kredytowej, ponieważ może okazać się, że według jego zapisów znajduje się na liście dłużników.

Czytaj dalej

Pożyczka od zaraz dla osób z długami

Obecnie system bankowy sprawdza się w każdym państwie pierwszorzędnie. Jest jednak drobna nisza czy raczej ułomność którą uświetniły prywatne firmy, nazywane nawet parabankami - chodzi o wierzytelności bez lustracji wierzyciela. Mimo że są one sprzęgane przeważnie z drobnymi pożyczkami od ręki - odgrywają też istotną rolę dla osób zamożnych posiadających inne długi. Zapewniają one zdobycie sporego kredytu pod zastaw hipoteki - może to być mienie nieruchome, samochód, akcje czy inny majątek - bez zbytecznej kontroli w Biurze Informacji Kredytowej.

Owszem pożyczki tego typu - niezależnie od wybranej alternatywy czy firmy w której staramy się o zobowiązanie - są dosyć drogie. Mimo to biznesmeni liczą się z tym, wierząc że wyłącznie właściwy i ciągły obieg pieniądza jest w stanie zagwarantować im stały progres i dochód. Na całkowitą wartość zaciągniętej pożyczki - to znaczy kwotę oraz oprocentowanie - tworzy się przede wszystkim czterokrotność stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego która wynosi 24 %, ustanawiana odgórnie - ale to nie wszystko. Dowolny kredyt jest specjalnie zabezpieczany, natomiast samo zabezpieczenie uwarunkowane jest od okazałości wierzytelności. Do tego firmy pożyczkowe dołączają swoje prowizje w stosunku od ustalonej umowy.

Czytaj dalej

Gdzie lepiej zabiegać o zobowiązanie – w banku czy innej firmie?

Z reguły o uzyskiwaniu dodatkowych finansów na zasadzie wierzytelności mówi się że jest to zapożyczenie bądź kredyt. Mimo to wypada rozdzielić te dwa określenia - przypisując im tym samym podmioty u których ubiegamy się o zastrzyk pieniężny.

W rzeczywistości o pożyczkę staramy się wyłącznie w podmiotach pozabankowych - zazwyczaj są to prywatne firmy bądź jednostki mające odpowiedni fundusz. Porozumienie wiąże w oparciu o KC. Natomiast jeżeli mowa o kredytach - powinniśmy wiązać z tym stwierdzeniem wyłącznie banki i SKOK-i działające w oparciu prawa bankowego. W tym wypadku finanse na kredyt realizowane są ze środków zdeponowanych przez innych klientów.

W szeregu przypadków na przeszkodzie zaciągnięcia kredytu w banku staje identyczna sprawa. Banki chcą mieć pojęcie na co potrzebne są nam finanse o które się staramy i lubią mieć wgląd do realizacji naszego zamysłu kredytowego. Jeżeli mowa o pożyczkach w innych instytucjach - nie musimy podawać celu uzyskiwania wierzytelności. Ponadto pożyczki mogą zostać wypłacone nam w postaci gotówki czy przelewu. System bankowy za to oparta jest tylko na przelewach na podany rachunek rozliczeniowy wierzyciela.

Czytaj dalej

Dokąd powinno zwrócić się o wierzytelność? Do banku czy firmy pożyczkowej?

Ogólnie o uzyskiwaniu ponadprogramowych pieniędzy w formie wierzytelności mówi się że jest to zapożyczenie albo kredyt. Tymczasem warto rozdzielić te dwa pojęcia - przypisując im w następstwie tego instytucje u których ubiegamy się o zastrzyk finansowy.

Tak naprawdę o pożyczkę ubiegamy się wyłącznie w instytucjach pozabankowych - z reguły są to prywatne firmy lub osoby fizyczne mające dostateczny kapitał. Umowa obowiązuje w oparciu o Kodeks Cywilny. Z kolei jeżeli mowa o kredytach - musimy jednoczyć z tym sformułowaniem wyłącznie banki i SKOK-i funkcjonujące w oparciu o prawo bankowe. W tym przypadku finanse na kredyt wypłacane są z lokat innych klientów.

Niejednokrotnie na przeszkodzie zaciągnięcia kredytu w banku staje ta sama rzecz. Banki muszą wiedzieć na jaki cel potrzebne są nam finanse o które się ubiegamy i lubią posiadać wgląd do adaptacji naszego celu kredytowego. Jeżeli mowa o pożyczkach w innych instytucjach - nie podajemy zamiaru realizowania pożyczki. Co więcej pieniądze mogą zostać wypłacone nam w formie gotówki lub przelewu bankowego. Platforma bankowa z kolei opiera się tylko na przelewach na podane konto kredytobiorcy.

Czytaj dalej

Co robić w przypadku utraty stałego zatrudnienia mając do spłacenia zadłużenie pod zastaw nieruchomości?

Jak doskonale wiemy w tej chwili czasy są mocno niestabilne. W zasadzie każdy sektor życia społecznego i zawodowego jest niestały. Podobnie ma rzecz się z zarówno bezrobociem jak i sektorem sytemu kredytowego. Banki i przedsiębiorstwa użyczające pożyczek pod zastaw nieruchomości - głównie lokalu mieszkalnego czy posiadłości - dostrzegają to świetnie, tym samym zaplanowano kilka opcji rozwiązań dla pożyczających, którzy stracili zatrudnienie i przychód.

W pierwszej kolejności banki i pozostałe firmy oferujące spore kredyty proponują także ubezpieczenie wierzyciela od straty zatrudnienia. Interesujące że ubezpieczyć swój dług, który jest rozciągnięty na kilka lat możemy w dowolnej chwili. Ubezpieczenie to obowiązuje jednak zazwyczaj jedynie w sytuacji w której to nasz szef rozwiązuje umowę o pracę. W innym wypadku - takim jak strata stanowiska z naszej winy lub porzucenie pracy - ubezpieczenie nie jest prawomocne. Jeżeli stracimy posadę takie rozwiązanie zapewnia nam spłatę wirzytelności w kilku następnych miesiącach, czyli jego odroczenie. Zabezpieczenie obejmuje aczkolwiek 1-3 procent kwoty wierzytelności, suma ta jednak może ustanawiać pulę odroczenia wierzytelności.

Czytaj dalej

Co wypada wiedzieć o ustawie prawnej odnośnie pożyczek pod zastaw?

Zapewne nie każdy z użytkowników naszej witryny www może wiedzieć, że kredyty pozabankowe pod zastaw są pod każdym względem wyznaczone w kanwach polskiego prawa i mają nawet osobny ustęp w Kodeksie. Co za tym idzie jest to bardzo jasna i pewna forma kredytu - jeśli cała umowa przebiega zgodnie z jej założeniem - opierając się o wiążące w naszym kraju prawo. Pożyczka pod zastaw możemy pozyskać na dwa dopuszczalne sposoby - przy użyciu zastawu rejestrowego, oraz zwykłego kredytu pod zastaw. Kodeks Cywilny w 306 artykule formułuje tę odmianę pożyczki, tak aby zabezpieczyć obie strony które parafują porozumienie pożyczkowe, a nadrzędnie tę która wierzytelności użycza.

W wypadku w którym kredyt zostaje zdany kredytobiorcy, ten nie jest zmuszony do przekazania zastawu - bez względu czy będzie to nieruchomość czy ruchomość. Jednak prawnie wierzyciel ma priorytet w rozporządzaniu co do własności zastawianoego mienia, związanego umową kredytową, z wyjątkiem tych którzy objęci są pierwszeństwem szczególnym. Obojętnie w czyim posiadaniu będzie rzecz taka jak sprzęt rtv, artykuły gospodarstwa domowego, czy inne kosztowności - wierzyciel będzie mógł rościć swoich praw.

Czytaj dalej